Lång erfarenhet

Sammantaget har vi samlat på oss en betydande erfarenhet från de utmaningar som såväl små som stora organisationer kan utsättas för. De projekt vi driver spänner från koncernövergripande Nordiska projekt till mindre implementeringar av IT-processer och utredningar.

Vi har en förkärlek till komplexa frågor och backar inte för stora utmaningar.

Söker Ni engagerade konsulter med djup kunskap inom strategi, verksamhet och organisation med specialkompentens inom risk, redovisning, kapitalstyrning och processer har ni kommit rätt.

Vi är flexibla i vårt angreppssätt, det viktigaste är att lösa utmaningarna genom kunskapsspridning och ökad förståelse i kundens organisation. Vår leverans av kunskap är till för att stanna hos Er.

Nedan och i menyn finner Ni exempel på vad vi bistår våra kunder med. 

Anders Blomqvist

Erfarenhet från följande roller inom Bank och finans; CFO Swedbank Markets, CFO FOREX BANK, Koncernredovisningschef Nordea, Projektledare IFRS-implementering i Nordea, Interim redovisningschef stort kreditinstitut, Interim Compliance Officer, Redovisningsspecialist, Oberoende Riskfunktion, Internrevisor, Projektledare, Partner Deloitte

Birgitta Enlund

Erfarenhet från följande roller inom Bank och finans; Head of Trading and Capital Markets Accounting, CFO/Business and Financial Controlling LC&I, Oberoende Riskfunktion, Internrevisor, Redovisningsspecialist, Projektledare

Kapital & Likviditetsplanering

INTERN KAPITAL & LIKVIDUTVÄRDERING (IKLU)

Integrerad simulering av finansiella risker

Strukturators Strategiska Kapital – och Likviditets planeringsmodell (SSKL) ger ledning och styrelse en fullständigt integrerad simulering av väsentliga risker.

Tillämpningen av modellen sprider medvetenhet om risker och möjligheter i Er verksamhet från styrelse och ledning vidare till ekonomi och övrig organisation.

Klicka dig vidare på “Läs mer” för fördjupad information eller ladda ner vår PDF.

Fördelar med SSKL

  • Compliant med EBA’s riktlinjer för IKU och ILU
  • Stödjer EBA’s krav på dokumentation inför och av beslut i ledningen och styrelsen
  • Helt kopplade scenarier mellan resultat, balans, kapital och likviditet
  • Simulering av olika scenarier per produkttyp
  • Effektiv hantering av alla tabeller som behövs för IKLU-dokumentet
  • Eliminerar risken för att uppdaterade förutsättningar inte hänger med i alla beräkningar
  • Strukturerad layout och arbetssätt
  • Analyser mellan budget, prognos och utfall stödjer rapportering och underlag till beslut
  • Grundläggande Excel-kunskap är allt som behövs för att använda modellen

FINANSIELL EFFEKTIVITET

Riskanalyser för finansiella verksamheter

Balansräkningseffektivitet är avgörande för att den finansiella potentialen i verksamheten ska bli verklighet. Vilken potential finns i befintlig balansräkning och hur kan en expansion ske över en treårsperiod. Lönsamhet, risk, kapital och likviditet samverkar och simuleras simultant genom de antaganden som ledning och styrelse föreslår.

Modellen är ett starkt budgetverktyg då den på ett granulärt sätt simulerar ett stort antal komponenter samtidigt och ger därmed möjlighet för att analysera och förutsäga resultat – och balansräkning, kapitaltäckning och likviditet löpande upp till tre år framåt.

Beslutsstöd för Bank och finans

Simuleringar för bank och finans.

Inför ett beslut om investeringar, nya produkter eller andra åtgärder är det naturligt, och ett krav från myndigheter, att beslutsunderlaget är dokumenterat. Dokumentationen sker genom utförda simuleringar i vårt verktyg (SSKL). SSKL ger en tydlig bild över risker och möjligheter som finns i Er verksamhet och hur de bör hanteras.

Modellen har tillämpats på flera institut med mycket goda resultat. Tillämpnings arbetet hjälper till att sprida medvetenhet om möjligheter och risker inom er verksamhet från styrelse och ledning till operativt ansvariga.

För mer information, ladda ner SSKL PDF

Riskworkshop för Styrelse och ledning

Anpassade workshops för alla verksamheters behov.

Innehållet styrs och förbereds genom en analys av verksamheten med Er personal. Vi tittar alltid på vilka tidigare erfarenheter som styrelseledamöter och ledningspersoner har i ämnet. Vårt mål är alltid att ge en så transparent bild som möjligt av vad som är viktigast för att er verksamhet ska utvecklas.

Detta gör vi genom aktiva diskussioner, samtal och presentationer för deltagare direkt på mötet. För att uppnå en gemensam förståelse så håller vi vid behov individuella och gemensamma möten med deltagare för att säkerställa att en gemensam kunskapsnivå.

INTERIMA TJÄNSTER

Vi bistår våra kunder med att lösa temporära personalbehov inom flera områden. Vi har dokumenterat lång linjeerfarenhet från både börsnoterade och ägarstyrda/privata finansiella bolag. Nedan ges exempel på roller.