Om Strukturator

Strukturator har sedan 2008 levererat konsulttjänster till finansiella bolag inom riskhantering, projektledning, organisationsfrågor och finansiell effektivitet. I vissa fall kräver komplexiteten i uppdragen att gå in i linjetjänster såsom interim CFO, Riskchef eller att ingå i styrelsen under en övergångsperiod.

Verksamheten bedrivs i nätverk med ett flertal konsulter specialiserade inom finansiella sektorn.