Compliance har genom en massiv regelutveckling lett till stora utmaningar inom finansiella företag.

Vi levererar tjänster inom compliance avseende bland annat policy och instruktioner, stöd vid tolkning och implementering av nya regler samt löpande kvalitetssäkring av regelefterlevnaden.