Den tredje försvarslinjen

internrevisorn – verksamhetsexpert med lång revisionsbakgrund

Vi har genom en lång revisionsbakgrund kombinerat med linjeroller och expertroller erhållit en betydande kunskap som kvalitetshöjer riskbedömningen i revisionsplanen.

Rätt fokus ges därmed områden med väsentlig risk.

Identifiering av väsentliga rutiner, nyckelkontroller och organisatoriska risker för verksamheten identifieras lättare och ges därmed rätt prioritering i granskningen.

Vi erbjuder såväl outsourcing av internrevisionsfunktionen, men även enstaka behov genom tjänsten interim internrevisor för att överbrygga tillfälliga behov.