Vi bistår våra kunder med stöd i form av interima tjänster, för mer information klicka på huvudmenyn

Vi har lång dokumenterad erfarenhet från stabs- och linjeroller i såväl börsnoterade som i ägarledda/privata finansiella bolag.

För mer information avseende våra profiler se våra LinkedIn-profiler