Finansiella verksamheter hanterar ett stort antal risker i en komplex miljö. Riskfunktionen är en garant för att verksamheten har kontroll på såväl enskilda som aggregerade risker.

Med mer än 25 års erfarenhet från finansiell verksamhet, inom såväl Treasury och Trading i stora och små aktörer på den svenska marknaden, kan vi leverera tjänster inom komplexa områden med en helhetsförståelse.