ORGANISATION I FÖRÄNDRING

Nya utmaningar kommer snabbt och påverkar organisationer oavsett om man vill eller inte. Med en organisation i förändring saknas ibland nödvändig erfarenhet för att snabbt komma fram till överlagda beslut. 

Vi agerar bollplank till chefer och ledningar inom strategi, styrning, organisation, risk och processer.  

Med vår erfarenhet inom bank och finans från chefsroller och som specialister agerar vi som bollplank och mentorer för chefer och ledningsgrupper.

Även styrelser har behov av en “second opinion” i frågor. Vi kan under förändringsarbeten gå in i styrelser för att stödja styrelsearbetet eller som adjungerad styrelseledamot medverka i styrelsearbetet som bollplank.


NY CHEF PÅ JOBBET

Som ny chef är det viktigt att eventuellt behov av förändringar sker i rätt ordning och i en rimligt takt för att organisationen inte ska uppleva onödig turbulens med risk för att fel personer lämnar.

Vi stödjer dig med förändringsledning såsom bollplank och/eller projektledare för att du ska få tid att behålla fågelperspektivet och inte förlora dig i detaljerna.