Projektledning

Vi har genom ett flertal projekt drivit förändringar inom finansiell verksamhet. Projekten har alla varit mer eller mindre beroende av förändringar i befintliga IT-system.

Vår filosofi är att vara bryggan mellan verksamhet och IT. Genom vår förståelse för verksamhetens behov och behovet av en gedigen kunskapsöverföring till IT redan i förstudien leder till att projektet som helhet kan lyckas både finansiellt och tekniskt.

Vi möts ofta av kommentarer från projektmedlemmar likt ”det var det roligaste projektet vi varit med om” eller ”varför kan man inte köra all projekt på samma sätt”.

Visst kan man köra alla projekt enligt vår filosofi.

I grunden handlar det om att respektera projektmedlemmarnas olika erfarenheter och att alla måste ges möjlighet att förstå vad som är syftet och vägen till målet. Genom förstudien och den kunskapsöverföring som sker genom ett flertal workshops med efterföljande uppföljning/återkoppling uppstår en god grund för ett kvalitetssäkrat genomförande.

Om Ni är intresserade av vårt sätt att arbeta, kontakta oss gärna, så berättar vi mer.