Processutveckling

En process är en uppsättning aktiviteter som kontinuerligt repeteras och skapar värde i det sätt man arbetar på eller ”hur man gör det man gör”. Effektivitet i interna processer är avgörande för kostnadskontroll och lägre risker i verksamheten.

Att utveckla processer består av två huvudsakliga delar, processkartläggning och processförädling.

Kartläggning är grunden för verksamhetsutveckling. Den används för att definiera nuläget i den process som är önskvärd att förädla. Vidare skapas förutsättningar för en effektiv förändringsprocess och lyckat resultat.

För verksamheter under tillsyn krävs även av föreskrifter att de väsentliga processerna finns dokumenterade. Dokumentationen ska säkra en god styrning, riskhantering och kontroll.

Strukturators långa erfarenhet inom processer och riskhantering bidrar till att definiera och implementera ändamålsenliga och effektiva processer med nödvändiga kontroller och tydligt processansvar.

Tjänsten utformas tillsammans med kunden och utifrån dess utgångsläge och behov.